Υποστήριξη προβολής Kinja

JGrabowMSt 09/24/2017. 10 comments
Kinja Support Kinja Help

Δύο θέματα:

1) Το χαρακτηριστικό κοινής χρήσης δεν λειτουργεί, δεν έχει λειτουργήσει για λίγο. Δεν φαίνεται να λειτουργεί στο κινητό ή στην επιφάνεια εργασίας του Chrome.

2) Στο μενού κοινής χρήσης, το Oppositelock γράφεται "Oppositeluck"

3) Όταν δημοσιεύετε αυτό το νέο νήμα, λέει "Oppositeluck"

Κάτι είναι σίγουρα borked, μόνο την προσοχή σε αυτό.

10 Comments

MontegoMan562 is a Capri RS Owner
Cherry_man1
DasWauto
Big Bubba Ray

Other JGrabowMSt's posts

Language