Το LaFerrari συνετρίβη στη Βουδαπέστη

Gabor Vajda (@Gabor_V) 09/20/2017. 1 comments
Laferrari Ferrari Crash

Δεν υπάρχουν γνωστά στοιχεία σε αυτό το σημείο. Απόδειξη:

Εικόνες ευγενική προσφορά από την TotalCar

1 Comments

My hovercraft is full of eels

Other Gabor Vajda (@Gabor_V)'s posts

Language