Το αυτοκίνητό μου είναι τώρα σωστά επώνυμα

BlazinAce 09/20/2017. 8 comments

Έχω αυτό το τακτοποιημένο decal σε ένα HWEP με το Edu Petrolhead (περισσότερο για αυτό αργότερα, παίρνω για πάντα για να τεκμηριώσω αυτά τα πράγματα), και τώρα είναι τελικά σωστά εγκατεστημένο στο Tipo μου, δίπλα στο Opal decal. Πετάξτε τα χρώματα μας περήφανα!

8 Comments

Baskingshark
BigNsloW
philipilihp
EL_ULY
Roundbadge

Other BlazinAce's posts

Language