Ο Alex Rossi στο F1 2013

BlazinAce 09/20/2017. 3 comments

Θυμάμαι να βλέπω αυτόν τον τύπο στη δοκιμασία των Young Drivers και να αναρωτιέμαι πότε θα ήταν ο πραγματικός οδηγός ή απλά ένας τύπος αναφοράς. Όπως αποδεικνύεται, αυτό είναι ο πραγματικός μας 2016 Indy 500 Champion εκεί, το ακριβές σχεδιασμό κράνους και όλα αυτά.

3 Comments

Malanga

Other BlazinAce's posts

Language