Το καπέλο μου είναι μακριά από αυτόν τον άνθρωπο.

O.C. the Tork Dorque 09/14/2017. 23 comments

23 Comments

LongbowMkII
davesaddiction
Yowen - not necessarily not spaghetti and meatballs
Atlas///M
Honeybunchesofgoats
gmporschenut
Ash78 can be a backpack while you run
Sovande

Other O.C. the Tork Dorque's posts

Language