ΣΟΥΚΑΓΙΑ! !

O.C. the Tork Dorque 09/20/2017. 1 comments

Αντικατέστησα το ράφι διεύθυνσης σε μια '01 Mitsubishi Montero. Βάλτε τα όλα μαζί και το υγρό χύνεται το άκρο της σχάρας πάνω στο δρόμο της κυρίας. Έχουμε το κιβώτιο αντικατάστασης και είναι ένα μεγαλύτερο POS από το πρώτο. Έτσι ο φίλος μου που είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος μου παίρνει ένα από το WorldPack.

1 Comments

mkbruin, Atlas VP

Other O.C. the Tork Dorque's posts

Language