Ένα από τα λίγα αρνητικά της μετακίνησης του νότου.

cbell04 10/13/2017. 16 comments

Κρίσματα που θέλουν να σας σκοτώσουν. Όπως βλέπω σε ένα κομμάτι εξοπλισμού στο οποίο εργάζομαι επί του παρόντος. Υπήρχαν περισσότεροι από έναν και όλοι περνούσαν στη σκιά yay. Τώρα μπορώ να φτάσω στο χέρι μου και να δουλέψω σε αυτό .. Για εκείνους που δεν είναι εξοικειωμένοι είναι μια μαύρη χήρα με Venom 15 φορές πιο ισχυρή από ό, τι ένα κροταλίας μου είπαν. Δεν θα δοκιμάσω αυτό που ελπίζω σήμερα.

16 Comments

12and35
Jordan, the Slowrunner, and Kona
Jarrett - [Maz3&NB]
TheHondaBro no longer has a Honda, or a car
My bird IS the word
Funktheduck - Oppo's Pokémon master
dsigned001
Rust and Dust

Other cbell04's posts

Language